پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

پاورپوینت درس هشتم نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

پاورپوینت درس نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

پاورپوینت نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

پاورپوینت درس نشان ارزشمندی پیام های آسمانی

پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

فصل پنجم
اخلاق
سال گذشته در فصل اخلاق دربارهٔ علم آموزی (درس بر بال فرشتگان )، انتخاب دوست خوب (درس کمال همنشین )، شناخت صفات اخلاقی ناپسند و راه ترک آنها (درس مزدوران شیطان ) و حفظ حجاب (درس نشان عزت ) مطالبی را آموختیم. امسال نیز در این فصل می آموزیم:
درس 8
نشان ارزشمندی
شیشه ماشین پایین بود و هوای پاک و خنک کوهستان صورتش را نوازش می کرد. همین طورکه بیرون را نگاه می کرد چشمش به یک تابلوی راهنمایی افتاد. از پدر پرسید: معنای این تابلو چیست؟
پدرش در حالی که سرعت ماشین را کم می کرد پاسخ داد: این تابلو یعنی پیچ خطرناکی در مسیر است.

خرید پاورپوینت درسی, دانلود درس 8 نشان ارزشمندی پیام اسمانی, دانلود پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم, دانلود پاورپوینت فصل پنجم اخلاق درس 8 نشان ارزشمندی پیام اسمانی هشتم, دانلود پاورپوینت فصل پنجم اخلاق پیام اسمانی هشتم, درس 8 نشان ارزشمندی, فروشگاه علمی masterdoc.ir, فروشگاه علمی خرید پاورپوینت, فروشگاه علمی مستر, فروشگاه علمی مسترداک, فصل پنجم اخلاق, پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی, پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم, پاورپوینت درس 8 نشان ارزشمندی پیام اسمانی پایه هشتم, پاورپوینت درس نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم, پاورپوینت درس نشان ارزشمندی پیام های آسمانی, پاورپوینت درس هشت پیام اسمانی هشتم, پاورپوینت درس هشتم نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم, پاورپوینت فصل پنجم اخلاق پیام اسمانی هشتم, پاورپوینت نشان ارزشمندی پیام آسمانی هشتم

لینک دانلود