پاورپوینت درس 3 توحید و سبک زندگی دین و زندگی 3 دوازدهم

پاورپوینت درس 3 توحید و سبک زندگی دین و زندگی 3 دوازدهم

پاورپوینت درس سوم توحید و سبک زندگی دین وزندگی پایه دوازدهم

                                                                          درس سوم
                                                             توحید و سبک زندگی
بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 1
وقتی برای خرید یک کالای جزئی به بازار می رویم، معمولا با رسیدن به اولین مغازه و دیدن اولین نمونه دست به خرید نمی زنیم، بلکه با جست وجو بهترین ها را انتخاب می کنیم.
امروزه در بازار سبک زندگی، سبک های گوناگونی از زیستن تبلیغ می شود که ما باید از میان آنها بهترین را انتخاب کنیم. انتخاب هر یک از این سبک ها، مسیر زندگی ما را تغ ییر می دهد و سرنوشت دنیا و آخرت ما را رقم می زند. وقتی برای خرید یک کالا، آن چنان دقت و حساسیتی به خرج می دهیم پس باید این انتخاب مهم بر اساس فکر


دانلود درس 3 دین وزندگی پایه دوازدهم, دانلود پاورپوینت درس 3 دین وزندگی پایه دهم, دانلود پاورپوینت درس توحید و سبک زندگی دین و زندگی 3 دوازدهم, دانلود پاورپوینپت درس 3 دین وزندگی 3, پاورپوینت درس 3 توحید و سبک زندگی دین و زندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس 3 دین وزندگی 3, پاورپوینت درس 3 دین وزندگی پایه دوازدهم, پاورپوینت درس توحید و سبک زندگی دین و زندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس توحید و سبک زندگی دین وزندگی پایه دوازدهم, پاورپوینت درس سوم توحید و سبک زندگی دین وزندگی پایه دوازدهم, پاورپوینت درس سوم دین وزندگی دوازدهم


لینک دانلود فایل