پاورپوینت درس 2 یگانه بی همتا دین و زندگی 3 دوازدهم

پاورپوینت درس 2 یگانه بی همتا دین و زندگی 3 دوازدهم

پاورپوینت درس دوم یگانه بی همتا دین و زندگی 3 دوازدهم

                                                 درس دوم

                                         یگانۀ بی همتا

«خدای من! مرا این عزّت بس که بندهٔ تو باشم و این افتخار بس که توپروردگار منی، خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم، پس مرا توفیق ده تا آن گونه باشم که تو دوست داری. 1» امام علی (ع)
مهم ترین اعتقاد دینی «توحید و یکتاپرستی » است. اسلام دین توحید و قرآن کتاب توحید است.
در اسلام بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد. توحید سر لوحهٔ دعوت همهٔ پیامبران بوده است. قرآن کریم اخلاق، احکام و همهٔ اعمال فردی و اجتماعی مؤمنان را بر مدارتوحید قرار داده است. توحید مانند روحی در پیکرهٔ معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می بخشد؛


دانلود درس 2 دین وزندگی پایه دوازدهم, دانلود پاورپوینت درس 2 دین وزندگی پایه دهم, دانلود پاورپوینت درس یگانه بی همتا دین و زندگی 3 دوازدهم, دانلود پاورپوینپت درس 2 دین وزندگی 3, پاورپوینت درس 2 دین وزندگی 3, پاورپوینت درس 2 دین وزندگی پایه دوازدهم, پاورپوینت درس 2 یگانه بی همتا دین و زندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس دوم دین وزندگی دوازدهم, پاورپوینت درس دوم یگانه بی همتا دین وزندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس یگانه بی همتا دین و زندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس یگانه بی همتا دین وزندگی پایه دوازدهم


لینک دانلود فایل