پاورپوینت درس 1 هستی بخش دین و زندگی 3 دوازدهم

پاورپوینت درس 1 هستی بخش دین و زندگی 3 دوازدهم

پاورپوینت درس اول هستی بخش دین و زندگی 3 دوازدهم

                                              بخش اول
                                           تفکر و اندیشه
اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بارآن به صورت اعمال ظاهر می گردد.
                                               درس اول
                                            هستی بخش
آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارهٔ این جهان پر جنب وجوش تفکر کرده باشید؟ تفکر دربارهٔ جهان دوردست؛ یعنی آسمان بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشید وسیّارگان؛ و تفکر دربارهٔ همین جهان نزدیک، یعنی زمین با جنگل ها، دریاها، بیابان ها، جانوران، گیاهان و گل های زیبایش.


دانلود درس 1 دین وزندگی پایه دوازدهم, دانلود پاورپوینت درس 1 دین وزندگی پایه دهم, دانلود پاورپوینت درس هستی بخش دین و زندگی 3 دوازدهم, دانلود پاورپوینت درس هستی بخش دین وزندگی دوازدهم, دانلود پاورپوینپت درس 1 دین وزندگی 3, پاورپوینت درس 1 دین وزندگی 3, پاورپوینت درس 1 دین وزندگی پایه دوازدهم, پاورپوینت درس 1 هستی بخش دین و زندگی 3 رشته تجربی, پاورپوینت درس اول دین وزندگی دوازدهم, پاورپوینت درس هستی بخش دین و زندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس هستی بخش دین وزندگی پایه دوازدهم, پاورپوینت درس یک هستی بخش دین وزندگی 3 دوازدهم, پاورپوینت درس یکم هستی یخش دین وزندگی پایه دوازدهم


لینک دانلود فایل