تحقیق درباره پرورش زنبور عسل

تحقیق پرورش زنبور عسل

فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل پرورش زنبورها    1
پرورش ملکه    2
جفتگیری    2
تخمگذاری    3
دیدن ملکه    3
وارد کردن ملکه تازه به کندو    4
لوازم مورد نیاز برای زنبورداری    4
پرورش زنبور عسل در زمستان:    4
علت وجوددو ملکه در یک کندو و تخم ریزی در قاب مشترک    5
خصوصیات زنبور عسل خوب    6
محیط زنبور عسل    6
  بهداشت منطقه زنبورستان و اهمیت آن :    7
  اهمیت رعایت فاصله زنبورستان ها از هم :    8
غلظت شربت مورد تغذیه به زنبورها:    9
نحوه تهیه شربت:    9
2 – انواع شربت خوریها :    10
شربت خوری قابی:    10
شربت خوری بردمن:    11
شربت خوری بشقابی:    11
شربت خوری قوطی حلبی چهار لیتری:    11
3 – تامین آب برای زنبور:    12
4 – تقویت کلنی های ضعیف در بهار:    12
راه های تقویت کلنی ضعیف:    13
5 – غارت و نحوه جلو گیری از آن:    13
نحوه جلوگیری از غارت :    14
منابع:    15

 تحقیق آماده درباره پرورش زنبور عسل, تحقیق آماده و کامل درباره پرورش زنبور عسل, تحقیق اماده زنبور عسل, تحقیق درباره نگهداری زنبور عسل, تحقیق درباره پرورش زنبور عسل, تحقیق درباره پرورش زنبور عسل به صورت فایل ورد, تحقیق ورد درباره پرورش زنبور عسل, تحقیق پرورش زنبور عسل, تحقیق کامل درباره پرورش زنبور, تحقیق کامل درباره پرورش زنبور در زمستانچ, پرورش زنبور عسل .word, کاملترین تحقیق درباره پرورش زنبور عسل

لینک دانلود فایل