پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت عادت ها

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی هشتم مهارت عادت ها

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت عادت ها پایه هشتم

پاورپوینت مهارت عادت ها تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت مهارت عادت ها تفکر هشتم

پاورپوینت مهارت عادت ها

عادت ها

عادت در لغت به معنای خوی است و در اصطلاح هرگاه رفتاری در اثر تکرار چنان مورد قبول و خوشایند خود قرار گیرد؛ به طوری که انجام دوبارهٔ آن خوشایند و ترک آن دشوار باشد، می گویندعادت به وجود آمده است. عادت ها به دلایل گوناگونی ایجاد می شوند:


لینک دانلود فایل