پاورپوینت درس 1 منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 1 منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 1 منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی تاریخ 2 یازدهم

درس 1
منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی
تاریخ، علمی متکی بر روش و قواعد خاص خود است. مورخان با کاوش و نقد و بررسی شواهد و مدارک مندرج در منابع تاریخی،قادر به شناخت، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحولات گذشته هستند. منابعی که مورخان برای فهم زندگی اجتماعی انسان در گذشته از آ ن استفاده می کنند، دارای گون ههای مختلفی هستند. شما در این درس، انواع مختلف منابعی را که برای شناخت تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی مناسب هستند، شناسایی و ویژگی های هر دسته را بررسی و مقایسه خواهید کرد.

فعّالیت1

کارآگاه برای بررسی جرم و روشن کردن ابعاد مختلف آن نیازمند به چه چیزهایی است؟ آیا او بدون دسترسی به شواهد و مدارک لازم، می تواند در مورد چگونگی وقوع جرم نظر بدهد؟ قاضی چطور؟ آیا او هم بدون داشتن اسناد و مدارک لازم می تواند حکمی صادر کند؟ با راهنمایی دبیر در این موضوع بحث کنید و کار کارآگاه و قاضی را با کار مورخان، به رغم تفاوت های بنیادینی که با یکدیگر دارند، فقط در این خصوص مقایسه کنید.

دانلود درس منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ2, دانلود پاورپوینت درس 1 تاریخ 2 علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ پایه یازدهم, دانلود پاورپوینت های درس 1 تاریخ 2 علوم انسانی, درس اول منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ2, درس منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ2, منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی, پاورپوینت درس 1 تاریخ 2 انسانی, پاورپوینت درس 1 تاریخ2 اول رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 1 تاریخ2 پایه اول علوم انسانی, پاورپوینت درس 1 تاریخ2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاورپوینت درس 1 تاریخ2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 1 منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس 1 کتاب تاریخ2, پاورپوینت درس اول تاریخ 2 رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس اول تاریخ 2 پایه اول انسانی, پاورپوینت درس اول تاریخ پایه یازدهم, پاورپوینت درس اول منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی, پاورپوینت درس تاریخ 2 پایه اول رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس منابع پژوهش در تاریخ اسلام تاریخ پایه اول, پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی

لینک دانلود فایل