پاورپوینت درباره ملات

پاورپوینت ملات

پاورپوینت کامل درباره  ملات

فهرست مطالب
مقدمه
خواص ملات ها
اجزاء تشکیل دهنده ملات
انواع ملات ها
ملات های زود گیر
انواع ملات های زود گیر
1.ملات گچ و خاک
2.ملات گچ
3. ساختن ملات گچ و خاک
4.سایر ملات های زودگیر

ملات های دیرگیر
1.ملات گل
.2 ملات گل اهک
3. ملات ماسه اهک
4. ملات باتارد
5. ملات ماسه سیمان
ساختن ملات ماسه سیمان
ملات های آبی
منبع
تشکر و قدردانی
مقدمه:
ملات ها از جمله چسب های ساختمانی می باشند که موجب چسبانیدن قطعات مصالح به یکدیگر می گردند ویا به عبارت دیگر دوقطعه از مصالح ساختمانی را به خود میچسبا نند البته باید توجه کرد که بجز ملات ها  چسب های دیگری نیز در ساختمانبکار می رود مانند چسب هایی که برای اتصال لوله های پلیکا  مصزف می شود و یا چسب سنگ ولی به این نوع چسبها در اصطلاح کار گاهی ملات نمی گویند.

تحقیق کامل درباره ملات, دانلود تحقیق درباره ملات, دانلود پاورپوینت درباره ملات, ملات.ppt, پاور ملات, پاورپوینت اجزاء تشکیل دهنده ملات, پاورپوینت انواع ملات ها, پاورپوینت انواع ملات های زود گیر, پاورپوینت خواص ملات ها, پاورپوینت درباره ملات, پاورپوینت ساختن ملات ماسه سیمان, پاورپوینت ساختن ملات گچ و خاک, پاورپوینت سایر ملات های زودگیر, پاورپوینت ملات, پاورپوینت ملات باتارد, پاورپوینت ملات ماسه اهک, پاورپوینت ملات ماسه سیمان, پاورپوینت ملات های آبی, پاورپوینت ملات های دیرگیر, پاورپوینت ملات های زود گیر, پاورپوینت ملات گل, پاورپوینت ملات گل اهک, پاورپوینت ملات گچ, پاورپوینت ملات گچ و خاک, پاورپوینت کامل درباره ملات

لینک دانلود فایل